In Posterum – logo
Zdjęcie kredek

Zajęcia dodatkowe

W naszej placówce odbywają się zajęcia dodatkowe, których celem jest wspomaganie rozwoju dziecka i dobrej zabawy. 

Zajęcia indywidualne: integracja sensoryczna, logopedia, terapia psychologiczna ukierunkowane są zwłaszcza na:

 • usprawnianie samodzielności
 • poprawę komunikacji
 • rozwijanie umiejętności poznawczych i rozwoju ruchowego.

Zajęcia te prowadzone są w formie indywidualnej.

Metody: A. Tomatisa, Warnkego, Biofeedback to zajęcia w formie indywidualnej ukierunkowane szczególnie na:

 • wspomaganie koncentracji uwagi

 • poprawę przetwarzania słuchowego

 • niwelowanie nadwrażliwości słuchowej

 • kształtowanie umiejętności czytania i pisowni.

Oferujemy również zajęcia prowadzone w formie grupowej: dogoterapia, sensoplastyka, zajęcia w sali doświadczania świata, trening umiejętności społecznych. Są to  zajęcia wspomagające przede wszystkim:

 • umiejętności społeczne

 • samodzielność 

 • komunikację i relacje z innymi osobami

 • zdolności radzenia sobie ze stresem

 • niwelujące zachowania trudne

 • wpływają na obniżenie poziomu nadwrażliwości zmysłowej

Zajęcia te wpływają szczególnie na  normatywowanie odbioru bodźców z zewnątrz.

Wszystkie zajęcia organizowane są na potrzeby indywidualne każdej osoby. W związku z tym jest potrzeba wcześniejszej diagnozy czy konsultacji z terapeutą, aby dobrać odpowiednią metodę do problemów pacjenta. Na spotkaniu diagnostyczno-konsultacyjnym zostaje zaplanowany konkretny rodzaj terapii/zajęć, termin oraz przewidywany okres uczestnictwa w terapii. 

Ikonka telefon

Chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń.

Integracja sensoryczna

to zajęcia terapeutyczne wspomagające porządkowanie przez nasz mózg informacji, odbieranych przez zmysły.

Dla kogo?

Dla dzieci (w każdej grupie wiekowej), młodzieży i dorosłych, którzy mają problemy z koncentracją uwagi, nadwrażliwością słuchową, dotykową, węchową, chorobą lokomocyjna, niską samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu, z czytaniem, pisaniem lub trudnościami w aktywnościach ruchowych.

Terapia ta usprawnia przede wszystkim:

 • motorykę małą i dużą
 • napięcie mięśni ciała
 • równowagę
 • schemat własnego ciała
 • koncentrację

Cena:

Diagnoza integracji sensorycznej: 350 zł /3 spotkania po 60 minut/
Terapia integracji sensorycznej: 100 zł / h

Logopedia/neurologopedia

To zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozwój i kształcenie podstawowych umiejętności psychospołecznych. Jest to również terapia wspomagająca karmienie u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Dla kogo?

Dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym.

Terapia wpływa na poprawę:

 • funkcji słuchowej, wzrokowej
 • rozwoju motorycznego
 • wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego
 • kształtowanie umiejętności emocjonalnych (m.in. panowanie nad wybuchami złości, impulsywnością)
 • kształtowanie umiejętności społecznych

Cena:

Cena terapii: 90 zł / 60 min
Diagnoza logopedyczna: 150 zł / 90 min

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna osób, w tym osób z niepełnosprawnością polega na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, społecznych, radzenia sobie ze stresem i emocjami, zmniejszania lub eliminowania trudnych zachowań, budowaniu poczucia własnej wartości.

Dla kogo?

Dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, prezentującymi problemy w komunikowaniu się i relacjach z innymi osobami, przejawiającymi trudne zachowania (np. napady złości, agresji, autoagresji, zachowania stereotypowe).

Terapia ta usprawnia przede wszystkim:

 • codzienne funkcjonowanie społeczne
 • kształtowanie umiejętności emocjonalnych (m.in. panowanie nad wybuchami złości, impulsywnością)
 • procesy uczenia się – samodzielność

Cena:

Cena terapii: 90 zł / 60 min

Metoda A. Tomatisa

Jest to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej poprzez stymulację układu słuchowego.

Dla kogo?

Dla dzieci i dorosłych.

Program ten poprawia:

 • zdolności motoryczne
 • zdolności emocjonalne i poznawcze
 • niweluje nadwrażliwość słuchową

Cena:

Cena terapii: diagnoza – 100 zł, 1 sesja terapeutyczna (14 dni) – 1250 zł, 2 sesja terapeutyczna i kolejne – 1400 zł

Metoda Warnkego

Ćwiczenia tą metodą mają na celu ćwiczenie 14 podstawowych funkcji z zakresu sfery wzrokowej, słuchowej i motorycznej.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 7 lat, młodzieży i dorosłych.

Terapia usprawnia:

 • umiejętności czytania
 • kształcenie pisowni i grafomotoryki
 • koncentrację uwagi
 • umiejętności komunikacji

Cena:

Cena terapii: 150 zł / 60 min, 90 zł / 60 min

Metoda EEG Biofeedback

Zajęcia tą metodą mają na celu ćwiczenie podświadomej pracy mózgu do wykorzystywania przez niego najbardziej korzystnych częstotliwości fal mózgowych.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 7 lat, młodzieży i dorosłych.

Terapia usprawnia:

 • koncentrację uwagi
 • pamięć krótko- i długotrwałą
 • wypracowywanie wzorców poprawnej pracy mózgu

Cena:

Cena terapii: diagnoza – 80 zł, terapia – 100 zł / 60 min

Dogoterapia

Polega ona na włączeniu odpowiednio przeszkolonego psa w proces edukacji, terapii i rehabilitacji.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych, dla osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia usprawnia:

 • funkcjonowanie codzienne osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwojowymi
 • mowę i komunikację
 • umiejętności uczenia się
 • umiejętności motywacyjne, samoocenę

Cena:

Cena terapii: 25 zł / 45 min / 1 os (w grupie od 4 do 6 osób)

Sensoplastyka

Zajęcia sensoplastyczne to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie kilka zmysłów zwłaszcza wzrok, dotyk, węch, słuch i smak, dzięki czemu intensywnie stymulowany jest ich rozwój.

Dla kogo?

Dla dzieci w każdym wieku, seniorów.

Dzięki tym zajęciom rozwija się:

 • kreatywność
 • aktywność
 • wiara we własne możliwości
 • samoświadomość
 • współpraca

Cena:

Cena terapii: zajęcia grupowe – 60 minut – 45 zł (w grupie maksymalnie 6 dzieci); zajęcia indywidualne – 45 minut – 70 zł

Zajęcia w sali doświadczania świata

Jest to terapia wielozmysłowa – forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia.

Dla kogo?

Dla dzieci w każdym wieku, seniorów.

Terapia korzystnie wpływa na:

 • wyciszenie
 • wspomaganie aktywności i motywacji do działania i poznawania świata
 • obniża poziom odczuwanego lęku
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa
 • poprawę orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni
 • wspomaga pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój funkcji emocjonalnych

Cena:

Cena terapii: karnet na 8 wejść (gr. maks. 4 osoby) – 220 zł / 30 min; pojedyncze wejście – zajęcia indywidualne – 25 zł / 30 min; pojedyncze wejście – zajęcia w gr. do 4 osób – 90 zł / 30 min.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To terapia łagodząca lub zapobiegająca problemom emocjonalnym. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Dla kogo?

Dla dzieci od 4 roku życia, szczególnie z diagnozą zespołu Aspergera, autyzmem.

Terapia korzystnie wpływa na:

 • wykształcenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych
 • komunikowania się, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi osobami
 • relacje społeczne, które cechują się odpowiednim reagowaniem na trudne sytuacje
 • dostosowanie emocji i adekwatne ich okazywanie w życiu codziennym

Cena:

Cena terapii: 40 zł / 60 min – zajęcia grupowe od 3 do 5 dzieci (podział grup według wieku i rodzaju zaburzenia).