In Posterum – logo
Logo PLASTYNKA – innowacyjne przedszkole sensoryczne

Przedszkole Plastynka

Innowacyjne Przedszkole Sensoryczne PLASTYNKA

jedyne takie miejsce w Łodzi, w którym dzieci uczą i bawią się w specjalnie przygotowanej przestrzeni sensorycznej, zdobywają wiedzę według licencjonowanego programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się” a nauka i zabawa odbywa się w specjalnie przygotowanej przestrzeni sensorycznej. 

Ikonka piłka Ikonka oko Ikonka słuchawki

PRZEDSZKOLE SENSORYCZNE to znaczy, że wyposażenie sal oraz funkcjonowanie codzienne opiera się na integrowaniu pracy układów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, słuchowego, wzrokowego, smakowego i węchowego. W naszym przedszkolu dzieci pracując przy stoliku siedzą na specjalnych piłkach do siedzenia. 

Do dyspozycji mają również dyski sensoryczne, które wykorzystują do ćwiczeń równoważnych stymulujących bazowy zmysł - układ przedsionkowy. Ponadto w salach znajdują się elementy do stymulacji dotyku i słuchu. Osiągnięcie prawidłowego poziomu integracji sensorycznej umożliwi dzieciom zdobywać wiedzę i umiejętności w odpowiednim tempie i zakresie. 

Ikonka klucz

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ to kompletny program edukacyjny składający się z 12 modułów tematycznych (podzielonych na 2 etapy: 2,5–4 lata i od 4 lat do 6/7 roku życia): matematyka sensoryczna, logika, matematyka, program literacki, gry rozwijające, od bazgrania do pisania, program wizualno-przestrzenny, kreatywne modelowanie, konstrukcje, program badawczy, ruch ekspresyjny, Ja-Ty-Świat. 

System edukacyjny, którym jest prowadzone przedszkole to edukacja opierająca się na naturalnych możliwościach dziecka, jego wyobraźni, kreatywności, naturalnym dążeniu do poznawania i dzielenia się wiedzą. Jest to edukacja, która nie traktuje możliwości dziecka szablonowo, odchodzimy od standardowych kart pracy i podręczników. System ten świetnie przygotowuje przedszkolaka do nauki w szkole oraz pozwala na sprostanie wszelkim zadaniom i obowiązkom wynikającym z pójścia do szkoły - więcej na temat KLUCZA DO UCZENIA SIĘ znajdziecie pod adresem https://kluczdouczeniasie.pl/program/ 

Ikonka dziewczynka Ikonka chłopiec

Wychowankowie PLASTYNKI to przyszli uczniowie z sukcesami oraz predystynenci do olimpiad i konkursów szkolnych.

Najważniejsze metody, którymi się wspieramy

Ikonka puzzle
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - metoda MDS wykorzystuje rytm, muzykę, obrazy i ruch do wspierania rozwoju. Stosowana jest podczas zajęć w przedszkolach i młodszych klasach szkolnych oraz na zajęciach terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Metoda MDS usprawnia 3 analizatory: słuchowy, wzrokowy, ruchowy.
  Dodatkowo metoda ma pozytywny wpływ na umiejętności rozwijające się intensywnie w dzieciństwie:
  • orientacja w schemacie ciała
  • orientacja w przestrzeni
  • motoryka
  • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchową
  Ćwiczenia MDS równocześnie działają rozwijająco na procesy poznawcze:
  • uwagę
  • percepcję
  • pamięć
  • wyobraźnię słuchową i wzrokową
  • rozumienie
  • posługiwanie się symbolami abstrakcyjnymi
  Więcej na temat Metody Dobrego Startu znajduje się  tutaj https://omep.org.pl/metoda-dobrego-startu/
 • Metoda Pedagogiki Zabawy – wg Klanza - pedagogika zabawy to działania dające grupie możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności - więcej o metodzie http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2064
 • Metoda Carla Orrfa – Koncepcja Carla Orffa jest oparta na wychowaniu do muzyki przez zabawę. Metoda C. Orffa pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka - szczegóły o Koncepcji Orffa znajdziecie tutaj https://www.komlogo.pl/index.php/encyklopedia/127-m/924-metoda-carla-orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – celem tej metody jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi - więcej http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=178

Co oferujemy?

Ikonka trąbka Ikonka balon Ikonka pędzel

W ramach czesnego każde dziecko w naszym przedszkolu skorzysta z różnego rodzaju zajęć i zabaw rozwijających:

 • edukacja opartą na systemie „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”
 • codzienny kontakt z językiem angielskim
 • zajęcia muzyczno-ruchowo-relaksacyjne
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
 • zajęcia metodą bajki, dramy
 • zajęcia w sali doświadczania świata
 • warsztaty plastyczne/sensoplastyczne
 • innowacyjne podejście do edukacji poprzez wykorzystywanie monitorów interaktywnych
 • opieka logopedyczna wg zapotrzebowania
 • opieka psychologiczna wg zapotrzebowania
 • przedszkolne imprezy, 1 raz w miesiącu
 • wycieczki edukacyjne, 1 raz w miesiącu
Ikonka plan

Plan dnia przedszkola PLASTYNKA

 • 7:00–8:00 – schodzenie się dzieci
 • 8:00–8:30 – zabawy dowolne z udziałem muzyki poważnej
 • 8:30–8:45 – przygotowanie do śniadania
 • 8:45–9:15 – śniadanie
 • 9:15–10:15 – zajęcia edukacyjne wg planu tygodniowego KLUCZ DO UCZENIA SIĘ
 • 10:20–10:50
  • poniedziałek – zajęcia interaktywne gr I / zajęcia z elementami bajkoterapii gr II
  • wtorek – warsztaty kulinarne junior gr I / zajęcia z elementami integracji sensorycznej gr I
  • środa – zajęcia interaktywne gr I / zajęcia ruchowe z elementami tańca gr II
  • czwartek – zajęcia senso-plastyczne gr I / zajęcia z elementami integracji sensorycznej gr II
  • piątek – język ang I gr / zajęcia plastyczne metodą D. Dziamskiej II gr
 • 11:00–11:30
  • poniedziałek – zajęcia interaktywne gr II / zajęcia z elementami bajkoterapii gr I
  • wtorek – warsztaty kulinarne junior gr II / zajęcia z elementami integracji sensorycznej gr I
  • środa – zajęcia interaktywne gr II / zajęcia ruchowe z elementami tańca gr I
  • czwartek – zajęcia senso-plastyczne gr II / zajęcia z elementami integracji sensorycznej gr I
  • piątek – język ang II gr / zajęcia plastyczne metodą D. Dziamskiej I gr
 • 11:30–12:00 – zabawy indywidualne/grupowe / plac zabaw / spacer
 • 12:00–12:10 – przygotowanie do obiadu
 • 12:10–12:40 – obiad
 • 12:40–13:00 – odpoczynek – leżakowanie
 • 13:00–13:30 – zajęcia nawiązujące do tematyki planu tygodniowego – KLUCZ DO UCZENIA SIĘ metody bajki, dramy
 • 13:30–14:15
  • poniedziałek – zajęcia ruchowe metodą W. Sherborne
  • wtorek – zajęcia w sali doświadczania świata
  • środa – zajęcia ruchowe metodą integracji sensorycznej
  • czwartek – zajęcia w sali doświadczania świata
  • piątek – zajęcia muzyczno-ruchowe
 • 14:15–14:30 – przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30–15:00 – podwieczorek
 • 15:00–16:00 – zabawy dowolne odbiór przez rodziców