In Posterum – logo
Zdjęcie telefonu

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

Innowacyjne Przedszkole Sensoryczne PLASTYNKA

Przedszkole: 537-107-177

Zajęcia dodatkowe / terapia / opieka godzinowa: 796-585-467

inposterum.nonprofit@gmail.com

ul. Piłsudskiego 158 A
Łódź 92-230
REGON 520448614

In Posterum Non-Profit

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Wymysłów Francuski 11c, 95-082 Dobroń wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000876098, nr NIP 7312070617